Mapa aktywności organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Walim

Mapa aktywności organizacji pozarządowych stanowi zbiór informacji o działających na terenie Gminy Walim i współpracujących z gminą organizacjach pozarządowych.

Jej stworzenie miało na celu systematyczne przekazywanie mieszkańcom gminy oraz innym osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na naszym terenie i na rzecz naszych mieszkańców.

Do dostarczania i aktualizacji danych stosuje się formularz identyfikacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 3/2014 Wójta Gminy Walim  z dnia 10 grudnia 2014 roku  w sprawie utworzenia „Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Walim”, jej aktualizowania oraz wykorzystania danych o organizacjach pozarządowych, dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Walim a w formie drukowanej w Biurze Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.

PLIK DO POBRANIA:

  1. Wykaz OPP  WALIM / Pobierz
  2. Realizowane działania Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi / Pobierz
  3. Zarządzenie 3.2014 mapa aktywności / Pobierz
  4. Załącznik Nr 1 do zarz 3.2014 / Pobierz
  5. Załącznik Nr 2 do zarz 3.2014 ANKIETA / Załacznik Nr 2 do zarz 3.2014 ANKIETA
  6. Przydatne informacje

W „mapie aktywności” udostępnione zostały informacje dotyczące organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Walim w różnych zakresach. Informacje te pochodzą zarówno z ankiet informacyjnych nadesłanych przez organizacje jak również z innych dostępnych źródeł.

Jeżeli zauważyliście Państwo, że dane umieszczone na tej stronie uległy zmianie lub należy je uzupełnić – proszę o wypełnienie ankiety informacyjnej znajdujących się poniżej i przesłanie jej na adres: sport@walim,pl , tel. 74/8423033