Urząd Gminy Walim

ul. Boczna 9
58-320 Walim

tel. 748494340
tel. 748494359
fax. 748494355


Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Boczna 8A
58-320 Walim

tel. 748423033


Centrum Kultury i Turystyki

ul. Tadeusza Kościuszki 2
58-320 Walim

tel. 748457230


Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Długa 8
58-320 Walim

tel. 748457272


Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 8
58-320 Walim

tel. 748457650


Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o.

ul. Długa 8
58-320 Walim

tel. 748457324


Ośrodek Zdrowia w Zagórzu Śląskim

ul. Główna 15
58-321 Zagórze Śląskie

tel. 748453388


Gminny Ośrodek Zdrowia w Walimiu

ul. Boczna 9
58-320 Walim

tel. 748457665


Apteka “Słoneczna” w Walimiu

ul. Konopnickiej 2
58-320 Walim

tel. 748457316


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

ul. Boczna 8
58-320 Walim

tel. 748457003


Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach

ul. Główna 34
58-321 Jugowice

tel. 748453385


Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu

ul. Nowa Kolonia 9
58-320 Walim

tel. 748457251
tel. 748457513


Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

ul. Długa 8
58-320 Walim

tel. 748457377