Sołtys Glinna, Leszek Malinowski, opowiada o wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Glinno w roku 2023 i o planowanych działaniach w roku 2024.