Sołtys Barbara Wiśniewska opowiada o wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego w Rzeczce w 2023 roku.