Sołtys Tomasz Sobczyk opowiada o wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego w Jugowicach, o wydarzeniach minionych i obecnych odbywających się na terenie sołectwa oraz o kulisach społecznej pracy sołtysa.

Sołectwo Jugowice