W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” gorąco zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety, której wyniki posłużą podsumowaniu planów rocznych jak również konstruowaniu celów przyszłej lokalnej strategii.

Ankieta online https://docs.google.com/forms/d/1K4D7nNx3cKu_m1-nwD3DqdrGbgmwtYax595oWjzpjzY/viewform?edit_requested=true

Z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas, tym samym za współpracę na rzecz lokalnej społeczności.