Wójt Gminy Walim informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Walim przymrozków wiosennych w dniach 22-24 kwietnia 2024 roku, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.


Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Walim lub do pobrania poniżej. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

WNIOSEK => TUTAJ!
Załącznik nr 1 do wniosku => TUTAJ!
Załącznik nr 2 do wniosku => TUTAJ!