Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu uczestniczyli zdalnie w realizacji kolejnego projektu pt. „Jeszcze Polska nie zginęła…” Celem projektu było promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród naszych uczniów.

Działania jakie można było podjąć to:

  1. Odśpiewanie hymnu narodowego.
  2. Wykonanie pracy plastycznej, plakatu – symbole narodowe – technika dowolna.
  3. Recytacja wierszy patriotycznych.
  4. Napisanie własnego wiersza lub pracy na temat Polski.
  5. Zdjęcie z flagą, symbolami narodowymi.
  6. Udział w quizie z wiedzy o świętach majowych na QUIZIZZ – to działanie przeznaczone było dla uczniów klas IV – VIII.

Projekt cieszył się bardzo dużą popularnością, wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich klas, często wspierali ich rodzice i rodzeństwo! Dziękujemy za piękne prace i niezwykłe zaangażowanie, dowodem których są dołączone zdjęcia. Wspaniałe filmiki zobaczyć można na stronie www.facebook.com/pspwalim.

Koordynatorami projektu były panie: Beata Szarek, Magdalena Ciołkowska, Sylwia Jurczewska – Fuksa, Sylwia Szymańska.