Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim strażakom!

Na szczególne wyróżnienie zasługują ci, którzy są najbliżej nas i zawsze są gotowi, by stanąć na wysokości zadania – ratować potrzebujących, dotkniętych skutkami nieszczęść i kataklizmów, nieraz z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Strażacy z OSP w Walimiu, OSP w Zagórzu Śląskim i OSP w Dziećmorowicach.
Za Waszą dzielną służbę i oddanie jakie okazujecie całej naszej społeczności – dziękujemy!

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!