”Dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

W ramach wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 roku na podstawie umowy dotacji z dnia 25.04.2013 roku Gmina Walim pozyskała środki pieniężne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 14 100 zł na dofinansowanie zadania:

Kampania informacyjno – edukacyjna w ramach “rewolucji śmieciowej” pn. “Segregujesz – Gminę Walim ratujesz”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 16 383,29 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl