Obowiązujące wzory deklaracji:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Jugowicach 

PSZOK funkcjonuje w godzinach:

  • Poniedziałek – 8:00 – 12:00
  • Środa – 14:00 – 18:00
  • Sobota – 8:00 – 12:00