Edukacja ekologiczna to wyjątkowo ważna i warta pogłębiania gałąź wiedzy.

Mogliśmy się o tym przekonać w czwartek, 27 kwietnia, gdy w PSP w Walimiu, nastąpiło rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „Mój Ekoświat”.

 

W części konkursu sprawdzającej wiedzę uczniów wzięli udział przedstawiciele:

ZSP im. Janusza Korczaka z Jedliny Zdroju – jako drużyna Puchaczy;

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – jako drużyna Nocków;

PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach – jako drużyna Włochatków;

PSP im. Polskich Noblistów w Walimiu – jako drużyna Muflonów.

 

Uczniowie rywalizowali m.in. w teście wiedzy, znajomości oznaczeń ekologicznych, rozpoznawaniu chronionych gatunków, czy „wyścigu kapsli” połączonym z seriami otwartych pytań.

W plastycznej części konkursu brały udział również Szkoła Podstawowa z Lutomii Dolnej oraz SP nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach.