INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,

że 27 lutego 2024 roku o godz. 1400
w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2
odbędzie się LX. Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

 • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 • Informacja dot. stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i planowanych remontach w/w dróg na terenie gminy Walim.
 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Walim.
 • Prezentacja działalności CKiT w Walimiu za 2023 rok.
 • Informacja dot. promocji Gminy Walim za 2023.
 • Informacja dot. sportu i rekreacji w Gminie Walim za 2023 r.
 • Podjęcie dziesięciu uchwał Rady Gminy Walim.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego
   i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka