INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,

że 15 marca 2024 roku o godz. 1200
w Ośrodku Wypoczynkowy SOWIA GRAPA Rzeczka 38
odbędzie się LXI. Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Podjęcie sześciu uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego
     i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.
  • Podsumowanie Kadencji 2018 – 2024

Przewodniczący Rady Gminy Walim Zuzanna Bodurka