Tradycyjnie, jak co miesiąc we wtorek, w Urzędzie Gminy odbyło się zebranie sołtysów.

Jednym z najważniejszych poruszonych tematów było uczestnictwo sołectw w organizacji gminnego wydarzenia dożynkowego, co sołtysi mieli okazję omówić z główną organizatorką p.o. dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Wiolettą Sową.

Kolejnym kluczowym punktem zebrania była analiza zagrożeń będących pokłosiem awarii drogi między Zagórzem Śląskim i Jugowicami, dla bezpieczeństwa mieszkańców i istniejącej infrastruktury w sołectwach, służących jako objazdy zamkniętego odcinka.