Przemierzając teren gminy, na swej drodze można napotkać pomniki przyrody ożywionej:

  • Lipa drobnolistna rosnąca w Walimiu przy ul. Kilińskiego 3 – obwód pnia mierzy sobie 540 cm, wysokość 22 m, rozpiętość korony 20 m, a wysokość korony 18 m. Jej wiek szacuje się na około 230 lat.
  • Lipa szerokolistna rosnąca w Zagórzu Śląskim na dziedzińcu Zamku Grodno. Szacuje się, że zadomowiła się tam około 500 lat temu, a wskazują na to jej wymiary: obwód pnia 660cm, wysokość 18m, rozpiętość korony 16m, wysokość korony 15 m.

 

Lipa na Zamku Grodno
Lipa w Walimiu przy ul. Kilińskiego