W bardzo atrakcyjnej turystycznie, ze względu na walory krajobrazowe i klimatyczne, miejscowości Zagórze Śląskie, poprzez  Rezerwat „Góra Choina” i wokół jeziora Bystrzyckiego prowadzi ścieżka  turystyczna o długości około 3 km. Zadaniem ścieżki jest edukacja ekologiczna. Umieszczone tablice informacyjnych w ilości 26 sztuk, których zadaniem jest wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu Ustawiono ławki, kosze na śmieci, bariery i zabezpieczennia w miejscu punktu widokowego. Ścieżka prowadzi z centrum Zagórza Śląskiego do Zamku Grodno, następnie wzdłuż Jeziora Bystrzyckiego, do Zapory Bystrzyckiej.