To już 104. Rocznica Powołania Policji Państwowej!

Z tej okazji składamy wszystkim policjantkom i policjantom najserdeczniejsze podziękowania za ich wkład w budowanie bezpieczeństwa oraz za zaangażowanie w prospołeczne działania na rzecz turystów i mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza za aktywny udział w edukacji dzieci i młodzieży w zagadnieniach dot. przepisów ruchu drogowego i odpowiedzialnego zachowania na drodze.
Życzymy, by kolejne lata służby owocowały realizacją obranych celów zawodowych i satysfakcją płynącą ze współpracy z lokalną społecznością!
Oficjalne obchody rocznicy w których wzięli udział przedstawiciele Gminy Walim odbyły się 18 lipca w Szczawnie Zdroju.