Uwaga!
Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych nr 10 z dnia 02.02.2023 przedłużono zakaz wstępu do lasu  na okres 03.02.2023 – 06.02.2023.

Na prośbę Nadleśnictwa Wałbrzych informujemy, że na podstawie decyzji Nadleśniczego nr 7 z dnia 30.01.2023, na okres 30.01.2023 – 02.02.2023 wprowadzono zakaz wstępu do lasu na terenie całego Nadleśnictwa Wałbrzych. Zakaz  wprowadzony  został  z  uwagi  na  znaczne  uszkodzenie  drzewostanów przez okiść lodową.
Obłamujące się konary i całe drzewa, spadające kawałki lodu, a dodatkowo silny wiatr i zapowiadane dalsze opady śniegu, stwarzają wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia osób odwiedzających lasy naszego nadleśnictwa. Dodatkowo warstwę zalegającego śniegu okrywa gruba warstwa lodu, co podwyższa ryzyko kontuzji.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zakazu, a także unikanie przebywania w jakichkolwiek zadrzewianiach lub w obrębie rzutu koron drzew.