Tematem przewodnim Narady Sołtysów, która odbyła się 18 kwietnia w Urzędzie Gminy Walim, było „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia”.

Sołtysi mieli możliwość zapoznać się z zasadami dotyczącymi organizacji i trybu pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a także dowiedzieli się jakie sytuacje nie stwarzają zagrożeń kwalifikujących się do działań w ramach zarządzania kryzysowego.

Poznali również procedury opracowane na wypadek sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców.