W związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Gmina Walim zdecydowała się na wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących odbioru odpadów z nieruchomości. Dla mieszkańców gminy wprowadzone zmiany będą się wiązać z wymianą pojemników na odpady komunalne. Do tej pory pojemniki były własnością firmy odbierającej odpady. Po zmianie pojemniki będą własnością gminy.

Oznaczone logiem gminy pojemniki będą rozstawiane etapami w poszczególnych miejscowościach w lutym. Od dnia 01.03.2023 roku z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, letniskowych oraz tzw. mieszanych, odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nowych pojemników oznaczonych logiem gminy. Istnieje możliwość, że nastąpi zmiana ilości i wielkości pojemników na poszczególnych nieruchomościach. Wielkość pojemników zostanie dostosowana do liczby osób zadeklarowanych do wysokości opłaty za odpady. Nieruchomości jednorodzinne nadal będą korzystać z worków na frakcje odpadów: papier, szkło, plastik i metal. Jak dotychczas worki dostarczy firma odbierająca odpady komunalne.

Prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na każdym pojemniku, która dotyczy terminu od kiedy mieszkańcy gminy powinni zacząć używać poszczególnych pojemników. Terminy korzystania z poszczególnych pojemników są ściśle związane z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.

Na pojemnikach znajdziecie Państwo informację, z którą można się zapoznać w tabeli.

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE

Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:

17.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice;

24.02.2023 r.:  Zagórze Śląskie, Michałkowa, Glinno;

28.02.2023 r.: Nowy i stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś;

01.03.2023 r.: Rzeczka, Walim;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY BIO

Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:

16.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;

18.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;

23.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY PLASTIK I METAL

Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:

21.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;

22.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;

28.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY PAPIER

Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:

09.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;

24.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;

28.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY SZKŁO

Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:

11.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;

15.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;

25.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8494359 lub pod adresem mailowym chmiel@walim.pl.