Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” to organizacja odpowiedzialna za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w naszym regionie.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dot. oceny działań w 2023 roku, na rzecz rozwoju turystyki, kultury, itd. na terenie naszej gminy.

Link do ankiety => https://docs.google.com/…/1K4D7nNx3cKu_m1…/edit