Remont drogi dojazdowej do Osiedla Słonecznego w Dziećmorowicach dobiegł końca.

W ramach prac wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań.
M.in. położona została nowa, bitumiczna nawierzchnia, wzdłuż drogi wykonano korytowanie i prace melioracyjne służące sprawniejszemu i bezpieczniejszemu odprowadzaniu nadmiaru wody.

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców, a przede wszystkim zapewnienie ochrony przed zalewaniem, podczas wzmożonych opadów, nieruchomości położonych niżej.

Na jej realizację gmina Walim przeznaczyła ponad milion złotych z czego 477.774,00 zł stanowiły środki z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na mocy porozumienia z 22 maja 2023 roku.