Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy obowiązujący do końca 2024 roku na linii Rzeczka – Walim – Jugowice – Zagórze Śląskie – Świdnica – Zagórze Śląskie – Jugowice – Walim – Rzeczka.