Czerwcowa Sesja Rady Gminy Walim to coroczny czas podsumowań i oceny dotychczasowej działalności i realizacji budżetu przez wójta gminy Walim.
Zebrani na posiedzeniu radni bez zastrzeżeń i jednogłośnie przyjęli zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania wobec wójta Adama Hausmana, potwierdzając tym samym słuszność i zasadność dotychczas prowadzonych działań.

Przewodnicząca Rady Gminy Zuzanna Bodurka podziękowała włodarzowi gminy w imieniu radnych i mieszkańców życząc wielu kolejnych lat owocnej współpracy na rzecz całej lokalnej społeczności.