Czy można połączyć średniowiecze i nowoczesne rozwiązania technologiczne? Tak! Gmina Walim jest tego przykładem.

            Na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim na naszych gości czeka Centrum Bioedukacji Multimedialnej, które powstało jako jedna z trzech części projektu pn.  „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”.

Atrakcja to wyróżnia się tym, iż technologię XXI wieku wkomponowano tu w mury średniowiecznego Zamku.

W ramach Centrum dla zwiedzających przygotowano dwie sale zamku – jedna poświęcona jest nietoperzom, z racji Ostoi Nietoperzy Gór Sowich w obszarze Natura 2000.
W niej zwiedzający obejrzą film w technologii 3D.

W drugiej sali średniowiecznych murów, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, zwiedzający „zanurzą się”  w cztery pory roku.  Wykorzystano tu, między innymi, technologię hologramu –  Gości zamku wita hologramowa Biała Dama, z którą związana jest najważniejsza legenda budowli.

Jak sama nazwa wskazuje, Centrum Bioedukacji Multimedialnej, to miejsce, w którym prezentujemy zwiedzającym  przyrodę Rezerwatu Góra Choina oraz Gór Sowich.