Dzwonnica powstała w 1828r. i restaurowana była w 1893 roku. Znajduje się przy cmentarzu parafialnym w Jugowicach, ul. Brata Alberta. Odznacza się słupową konstrukcją nakrytą namiotowym dachem. Obudowana jest ceglanym obejściem. Od strony cmentarza dzwonnica ma otwartą wnękę, w której  znajduje się ołtarz.