Pracownicy każdego zawodu związanego z działalnością na rzecz społeczeństwa mają w ciągu roku swoje święto – dzień w którym, my pozostali obywatele możemy zadumać się nad ich wkładem w otaczający nas świat i należycie go docenić.

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej to w naszej gminie święto pracowników Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu.

To oni każdego dnia sprawują pieczę nad zasobem mieszkaniowym gminy, a także zapewniają transport, obecnie na trasie Rzeczka – Świdnica – Rzeczka, a być może, w przyszłości również na innych trasach.

Podziękowania za sumienną i rzetelną pracę w imieniu mieszkańców gminy Walim złożył wójt Adam Hausman oraz sekretarz gminy Aleksandra Ignaszak.