Fotografia Sołecka to nowe wydarzenie prospołeczne, będące sposobem na integracje i budowanie wspólnej, lokalnej tożsamości wśród mieszkańców Starego i Nowego Julianowa!

Tegoroczna, pierwsza edycja zainicjowana przez Sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich Stary Julianów spotkała się z odzewem i zainteresowaniem!
Wydarzenie ma szansę wpisać się w lokalną tradycję i dostarczyć materiałów do kronik opisujących losy obu wsi i ich mieszkańców.