Godziny otwarcia  PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Jugowicach

PONIEDZIAŁEK          900 – 1200

ŚRODA                          1500 – 1800

SOBOTA                         800 – 1200