Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 29 listopada 2022 roku o godz. 1400 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 odbędzie się  XLIV. Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Analiza oświadczeń majątkowych;
  • Uchwalenie stawek i opłat lokalnych na 2023r.
  • Podjęcie innych uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka