Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że w związku z art. 45 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 poz. 2185) zmienia się tryb XLVII. Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walim na zwykły. Posiedzenie odbędzie się 10 stycznia 2023 roku o godz. 14.00 w  Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2.
W porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały XLVII/416/2023 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 10 stycznia 2023 roku o godz. 1400 w trybie zdalnym odbędzie się XLVII. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walim

W  porządku obrad znajduje się:

  • Podjęcie uchwały Rady Gminy Walim w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2023 rok

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka