Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”  ogłasza nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Numery aktualnych ogłoszeń:

  • 27/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. – ROZWÓJ OBIEKTÓW LUB/I MIEJSC ZWIĄZANYCH Z  ROZWOJEM OBSZARU W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY

Termin składania wniosków: 10.02.2023r. – 24.02.2023r. 

  • 28/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków: 10.02.2023r. – 24.02.2023r. 

  • 29/2023 z dnia 26 stycznia 2023r. – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin składania wniosków: 10.02.2023r. – 24.02.2023r. 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Grunwaldzka 26,
58-340 Głuszyca

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oraz dokumentacją aplikacyjną. 

ogloszenie_nr_27_2023

ogloszenie_nr_28_2023

ogloszenie_nr_29_2023