INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,

że 28 listopada 2023 roku o godz. 1400

w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2

odbędzie się LVII. Sesja Rady Gminy Walim

 

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Analiza oświadczeń majątkowych.
  • Podjęcie dwunastu uchwał Rady Gminy Walim dotyczących in. stawek podatków na 2024 r.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka