INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY,

że 19 grudnia 2023 roku o godz. 1400

w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2

odbędzie się LVIII. Sesja Rady Gminy Walim

 

 

W  porządku obrad znajduje się:

  • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.
  • Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  • Uchwalenie budżetu Gminy Walim na 2024r.
  • Podjęcie ośmiu uchwał Rady Gminy Walim.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego
    i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Zuzanna Bodurka