Rozpoczynamy realizację naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR) cyklem spotkań informacyjnych, na których przedstawimy możliwości dofinansowania Państwa projektów.

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, jak również  przedstawicieli NGO, JSFP, przedsiębiorców oraz rolników z obszaru objętego naszymi działaniami,
tj. gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gmina Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

Podczas spotkań omówimy główne założenia LSR oraz przestawimy rodzaje zakresów objętych wsparciem. Będzie to również okazja do nawiązania wartościowych kontaktów partnerskich, które przydadzą się przy realizacji Państwa projektów.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać już jesienią bieżącego roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych spotkaniach i do wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej pięknej okolicy.

  LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” finansowana ze środków UE w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Informacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.