Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2023 roku >>

 


Wójt Gminy Walim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w 2023 roku.

szczegóły konkursu >>

 

Nabór do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2023 roku.

szczegóły ogłoszenia >>