1 września 2020 rozpoczynaliśmy rok szkolny 2020/2021 w reżimie sanitarnym, jednak z końcem października przeszliśmy na naukę zdalna. Czas pandemii pozwolił nam na dwa miesiące nauki w salach szkolnych. Uczniowie pokazali, że potrafią się zmobilizować i zaangażować w naukę. Naszą siłą jest poznawanie świata, poszerzanie wiedzy i kształtowanie nowych umiejętności.  Wierzymy, że nowy semestr postawi przed nami nowe, ciekawe  wyzwania, które będziemy podejmować z odwagą i uśmiechem na twarzy.
W I semestrze odznaki wzorowego ucznia otrzymało 14 uczniów z klas I – III  oraz 7 uczniów  z klas  IV-VII.  Odznaczonym uczniom  oraz ich Rodzicom  składamy najlepsze gratulacje, życząc dalszych sukcesów w nauce.