Dane o realizacji Programu „Czyste Powietrze” dla przedsięwzięć z terenu Gminy Walim:
Zgodnie z Porozumieniem nr 5/GCzP/2021 z dnia 02.02.2021 r. zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, stan realizacji programu na 31.12.2022 r. – został zamieszczony na BIP WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce „Raporty” – WFOSiGW .
Realizacja programu dla Gminy Walim przedstawia się następująco:

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                    – 49
  2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie                           – 33
  3. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych      – 19
  4. Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone)                – 220.711,07 zł