Pod koniec lutego Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił, iż udzieli jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Dzięki wsparciu finansowemu w Gminie Walim, w Niedźwiedzicy, zostanie wyremontowana droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Dofinansowanie inwestycji wyniesie 91 200 zł.

Poniżej zdjęcia Niedźwiedzicy autorstwa Romana Sidora oraz mapka z zaznaczoną drogą dojazdową do gruntów rolnych przeznaczoną do remontu.