Rezerwat położony jest w Górach Wałbrzyskich w Sudetach Środkowych, na południowo-wschodnim zboczu wzniesienia Choina. Rezerwat od południowej strony otaczają wody Jeziora Bystrzyckiego, które oddzielają go od Gór Sowich. Można tu spotkać ciekawe okazy starodrzewu, dębu, lipy i buka. Interesujące są również widoki z gnejsowych skałek. W bogatym, w różne gatunki chronione, runie leśnym występuje: dzwonek pokrzywolistny, kokoryczka wielokwiatowa, naparstnica oraz wiele gatunków paproci i storczyków.