Po 29 latach pracy w Urzędzie Gminy w Walimiu, z dniem 27 maja, na emeryturę przechodzi Skarbnik Gminy Walim Pani Lucyna Młot. Żeby procedurom stało się zadość, uchwałę  w sprawie odwołania skarbnika gminy, Rada Gminy Walim podjęła na V sesji Rady Gminy w dniu 26 marca br.  W dniu dzisiejszym wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Walim, na czele z Wójtem Panem Adamem Hausmanem oraz Sekretarz Gminy Aleksandrą Ignaszak, podziękowali naszej kochanej Pani Skarbnik za współpracę.

Pani Lucynko!

Dziękujemy za wszystko, czego się od Pani nauczyliśmy! Za każdą poświęcaną nam chwilę, za pomoc w rozwiązywaniu problemów, ale także za chwile radości, jakie mogliśmy w Pani towarzystwie spędzić! Życzymy Pani, aby ten nowy rozdział życia był pełen radości, niespodzianek i niezapomnianych przygód!