Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu rozmawiali o ważnych sprawach ze specjalistami.

Pierwsze ze spotkań poprowadził sierżant Cezary Zdanowicz z komisariatu policji w Głuszycy. Pogadanka dotyczyła bezpiecznych ferii oraz problemów z agresją wśród rówieśników.

Dwa dni później warsztaty przeprowadziła Karolina Klatka – specjalistka z Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałbrzychu. Tematem spotkania było rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie komunikacji, a także funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Warsztaty nosiły tytuł „Ja – Twój przyjaciel”.