Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu wzięli udział w akcji „Sprzątamy Dla Polski” w dniach 20 i 21.04.2023 r.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Głównym celem akcji jest szerzenie idei zielonego patriotyzmu, wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci.
Koordynatorem akcji jest Magdalena Ciołkowska.