Serdecznie zapraszamy na psychoedukacyjne warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Zajęcia odbywać się będą przez 8 tygodni, w każdy poniedziałek, począwszy od 16.10.2023 r. naprzemiennie w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu.


Warsztaty dla uczestników są BEZPŁATNE, sfinansowane w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.