W Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu zostały przeprowadzono warsztaty z elementami socjoterapii „Lubię siebie”.

Wykład poprowadziła Marta Zarzeczna, specjalistka z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu. Celem zajęć było rozwijanie pozytywnej samooceny i samoakceptacji, a także wskazywanie wartości, którymi warto kierować się w życiu.