Kolejne wybory sołtysa i rady sołeckiej za nami.

Tym razem, 17 czerwca, mieszkańcy Dziećmorowic zebrali się tłumnie w Wiejskim Domu Kultury, by wspólnie zdecydować w czyje ręce powierzą losy wsi na kolejne lata.

W zebraniu wzięło udział 98 osób, czyli ok. 10% uprawnionych do głosowania.

W wyborach na Sołtysa zdecydowaną przewagą głosów wybrana została pani Katarzyna Nowak; a do Rady Sołeckiej wybranych zostało pięć osób spośród 6 kandydatów.

Wszystkim nowo wybranym do społecznej służby życzymy sukcesów i satysfakcji z działania na rzecz lokalnej społeczności.