Młodzi rowerzyści z grupy MTB Walim team Junior, po raz 6.  odwiedzili stare cmentarze, położone na terenie gminy Walim.  Na grobach  tych, którzy mieszkali tutaj przed nami, młodzi sportowcy zapalili znicze. Odwiedzanie grobów zmarłych, przynoszenie im kwiatów czy zniczy, to dowód naszej pamięci o tych, którzy odeszli. … Uczestnicy odwiedzili starą kaplicę grobową Klingberga, całkowicie zapomniane cmentarze na przedmieściu Walimia i w Górnych Jugowicach oraz miejsce pamięci zamordowanych w Górach Sowich jeńców wojennych, robotników przymusowych i więźniów KL Gross-Rosen.