Na terenie Gminy Walim odpady ulegające biodegradacji odbierane są wyłącznie z pojemników koloru brązowego z logo gminy, opisanych jako pojemniki przeznaczone do gromadzenia:
– resztek z owoców i warzyw,
– drobnych lub rozdrobnionych gałęzi,
– trawy,
– liści,
– kwiatów,
– trocin i kory drzew,
– skorupek jaj,
– fusów po kawie i herbacie,
resztek jedzenia bez mięsa.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, na czas odbioru odpadów, zobowiązani są wystawić pojemniki przed nieruchomość, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd pojazdu odbierającego odpady.

 

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zgłosili do opłaty kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach, mają obowiązek zagospodarować powstające odpady bio na terenie swojej nieruchomości w kompostowniku.

 

W przypadku, kiedy na nieruchomości powstaje duża ilość odpadów zielonych, należy je odwieźć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach, przy dworcu PKP, w godzinach otwarcia punktu.
Następnie luzem (bez worków plastikowych) wsypać do kontenera przeznaczonego na odpady zielone.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek 9:00-12:00,
środa 15:00-18:00,
sobota 8:00-12:00.

Gmina nie będzie odbierać odpadów zielonych wystawionych w workach obok nieruchomości.