Gmina Walim organizuje akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości.

 

Odpady będą odbierane w terminach:

01 lipca (sobota) Dziećmorowice, Nowa Wieś, Stary i Nowy Julianów, Niedźwiedzica;

08 lipca (sobota) Jugowice, Zagórze śl., Glinno, Michałkowa;

15 lipca (sobota) Walim, Rzeczka, Olszyniec, Podlesie.

 

Odpady należy wystawić przed nieruchomością w miejscu widocznym dla podmiotu odbierającego odpady, w dniu poprzedzającym termin zbiórki.

 

UWAGA!!!!!!

ODPADY PODCZAS AKCJI  BĘDĄ ZBIERANE TYLKO W WYZNACZONYM TERMINIE

 

 

Jednocześnie informujemy, że zbiórką NIE SĄ OBJĘTE takie odpady jak: odpady budowlane (np. okna, gruz, papa, eternit), zużyte rozpuszczalniki, smary i inne substancje niebezpieczne, zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, zużyte opony od pojazdów ciężarowych i ciągnikowych.